Sunday, November 16, 2008

White-rumped Munia.


1 comment:

ಚಿತ್ರಾ ಸಂತೋಷ್ said...

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಸರ್..ನನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿಮ್ ಬ್ಲಾಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು..ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಓದುಗಳಾಗುತ್ತೇನೆ.
-ಚಿತ್ರಾ